Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tiếp tục thực hiện Ngày thứ Bảy Đại đoàn kết

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tiếp tục thực hiện Ngày thứ Bảy Đại đoàn kết

Tiếp tục hưởng ứng hoạt động “Ngày thứ Bảy Đại đoàn kết” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, thứ Bảy ngày 16/5 vừa qua, các Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn thị trấn Mỹ An đã ra quân thực hiện các phần việc.

Cùng tham gia với các Tổ Nhân dân tự quản có người dân và cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Ban CHQS thị trấn Mỹ An. Tại địa bàn Khóm 1, Khóm 2 và Khóm 4, lực lượng tiến hành thu gom rác, vệ sinh môi trường, phát quang các tuyến đường tại nhánh rẽ N2 và bờ Bắc kênh Tư cũ, tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên các tuyến đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Tre, Ngô Gia Tự.

Hiện thị trấn Mỹ An có 129 Tổ Nhân dân tự quản, việc thực hiện “Ngày thứ Bảy Đại đoàn kết” sẽ được thị trấn Mỹ An tiếp tục duy trì hàng tuần nhằm phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tự quản của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, đồng thời xây dựng cộng đồng tự quản, đoàn kết, tạo điều kiện người dân phát triển đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng thị trấn văn minh đô thị./.

Hoàng Kha