Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Bổ nhiệm mới 3 Trưởng phòng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Bổ nhiệm mới 3 Trưởng phòng

Chiều ngày 15/5/2020, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Đinh Minh Dũng vừa trao Quyết định bổ nhiệm 03 Trưởng phòng và bổ nhiệm lại đối với 02 Phó Trưởng phòng.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Đinh Minh Dũng đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Bùi Văn Sơn – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện giữ chức vụ Trưởng phòng NN&PTNT huyện, ông Ngô Thanh Sang – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện giữ chức vụ Trưởng phòng GD&ĐT huyện và ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Trưởng phòng Y tế huyện giữ chức vụ Trưởng phòng Y tế huyện.

Cũng trong buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đã trao Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông Võ Văn Nô giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và bà Nguyễn Thị Kim Thoại giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

Với vị trí vừa được bổ nhiệm, Chủ tịch UBND huyện mong rằng các Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng tiếp tục cố gắng nỗ lực, bám sát nhiệm vụ của ngành, của huyện để làm tốt công tác quản lý; tăng cường sự đoàn kết nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, cùng với đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới./.

Hoàng Kha