Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khảo sát, giám sát việc quản lý đất công trên địa bàn huyện tại xã Tân Kiều

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khảo sát, giám sát việc quản lý đất công trên địa bàn huyện tại xã Tân Kiều

Ngày 20/9/2022, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đến khảo sát, giám sát việc quản lý đất công trên địa bàn xã Tân Kiều.

Thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật về đất đai, trong thời gian qua xã Tân Kiều phối hợp ngành chuyên môn huyện tổ chức đo đạc cắm mốc, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, quỹ đất công trên địa bàn xã, nhìn chung từng bước khắc phục dần những hạn chế trong việc quản lý và sử dụng đất đai. Khâu quản đất công đang tập trung nhiều giải pháp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các thửa đất công đã được cắm mốc quản lý theo quy định và không bị dân lấn chiếm, trong đó còn 01 thửa chưa được cắm mốc. Đối với các khu đất nông nghiệp đấu giá cho thuê theo quy định.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát, giám sát của HĐND huyện đề nghị xã Tân Kiều quan tâm thực hiện tốt việc rà soát, quản lý, sử dụng có hiệu quả đất công trên địa bàn, UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch về quản lý đất công, phân công cán bộ theo dõi, quản lý, hạn chế tình trạng người dân lấn chiếm đất công, không để phát sinh tình huống mới; Đối với các trường hợp đất công đang bị tranh chấp cần rà soát kỹ, tổ chức đối thoại với người dân, giải quyết từng trường hợp, có lộ trình cụ thể giải quyết dứt điểm các vụ việc. Tăng cường công tác phối hợp giữa địa phương với ngành chuyên môn của huyện trong việc cắm mốc đất công trên địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý đất công hiệu quả, bổ sung một số thông tin, số liệu cụ thể theo yêu cầu của các thành viên trong đoàn, hoàn chỉnh báo cáo gửi cho HĐND huyện theo quy định.

Trước đó, Đoàn đã khảo sát thực tế khu vực đất công tại Nghĩa Trang nhân dân xã Tân Kiều, Mỹ Hòa và Trường Xuân; khu đất giáp cụm dân cư Trung tâm xã Tân Kiều./.

BT: Nguyễn Thu