Xuất bản thông tin

null Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2022 tại xã Mỹ Đông

Trang chủ Tin tức

Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2022 tại xã Mỹ Đông

Trong 2 ngày 21– 22/9/2022, Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Tháp Mười chọn xã Mỹ Đông làm điểm tổ chức Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2022.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Thực hành chiến đấu.

Tình huống giả định, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, một số phần tử xấu đã lợi dụng gây kích động biểu tình. Để chủ động đối phó các tình huống, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ra lệnh các huyện chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ban Chỉ huy Quân sự huyện ra lệnh lực lượng vũ trang các xã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Tham ưu cho cấp ủy, chính quyền chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ biểu tình, gây rối, nhanh chóng ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “ Chiến lược  Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đồng thời, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng khi có tình huống xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: VŨ CHIẾN