Xuất bản thông tin

null Thường trực Huyện ủy Tháp Mười gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Huyện ủy Tháp Mười gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân

Ngày 30/9/2022, Thường trực Huyện uỷ Tháp Mười có buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân các xã, thị trấn trong huyện về kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU về xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 02-NQ/HU về quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị giai đoạn 2020 – 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Qua 01 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU, 02 xã Thanh Mỹ và Mỹ Đông đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, các xã đạt từ 11 đến 16 tiêu chí, trong năm 2022, phấn đấu 02 xã Mỹ An và Đốc Binh Kiều đạt chiếu chí xã nông thôn mới nâng cao; riêng huyện đạt 03/09 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; có 15 sản phẩm đạt OCOP từ 03 đến 04 sao; có 153 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt tỷ lệ 120% chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 chiếm 1,83%, dự kiến đến cuối năm 2022 có 117 hộ thoát nghèo; tỷ lệ thu gom rác thải đạt trên 55%.  Đối với Nghị quyết số 02-NQ/HU, đến nay, các khu vực đô thị có nhiều thay đổi, khu vực mua bán, trao đổi hàng hóa được chỉnh trang sắp xếp, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; UBND tỉnh đã thống nhất điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ An; thống nhất đồ án quy hoạch chung các đô thị mới các xã: Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều, Mỹ Hòa theo tiêu chí đô thị loại V, giai đoạn 2021 – 2025.

Trong buổi đối thoại, nhiều ý kiến gửi đến  Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các ngành xoay quanh các vấn đề: kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở xã hội để tạo điều kiện về nhà ở cho người có thu nhập thấp; các giải pháp của huyện để đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách để lắp đầy các khu, cụm công nghiệp trong huyện; việc hỗ trợ các HTX, THT phát triển; xây dựng các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao; việc thu gom rác thải nông nghiệp và sinh hoạt.

Phát biểu trong buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh nhấn mạnh, thông qua buổi gặp gỡ giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xác định vị trí quan trọng của 02 Nghị quyết, thống nhất ý chí để cả hệ thống chính trị cùng thực hiện; vai trò cấp ủy cơ sở, phát huy tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên. Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận để đưa vào quá trình lãnh đạo điều hành.

Biên tập: Thúy Ly - Ảnh: Hoàng Kha