Xuất bản thông tin

null Tháp Mười –THT cá sặc rằn xã Láng Biển sử dụng men vi sinh giúp giảm chi phí

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười –THT cá sặc rằn xã Láng Biển sử dụng men vi sinh giúp giảm chi phí

Theo thống kê của ngành chuyên môn, đến đầu năm 2020, diện tích nuôi cá sặc rằn trong huyện trên 230ha, tập trung ở xã láng Biển, tăng trên 30ha so với năm trước.

Để nâng cao giá trị thương phẩm của cá sặc rằn, 15 hộ trong THT nuôi cá sặc rằn xã Láng Biển đã đăng ký nuôi theo VietGAP và sử dụng phân vi sinh trong suốt quá trình nuôi. Theo Ông Phạm Văn Trợ, sử dụng phân vi sinh thì chi phí ban đầu cao nhưng ít bệnh, rút ngắn thời gian nuôi, năng suất tăng, nhất là giảm ô nhiễm nguồn nước, sản phẩm đạt chất lượng.

Hiện tại, đã có khoảng 5 hộ nuôi cá sử dụng men vi sinh, THT đang tiếp tục vận động các hộ còn lại sử dụng men vi sinh và từng bước chế biến khô để nâng cao giá trị sản phẩm.

Cá sặc rằn là một trong năm ngành hàng Tái cơ cấu của huyện, huyện đang hoàn thành đề án vùng nuôi cá sặc rằn ở xã Láng Biển với diện tích 250ha./.

Thúy Ly