Xuất bản thông tin

null Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ

Sáng ngày 03/10/2022, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh trao Quyết định luân chuyển, chỉ định Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Đông, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu ứng cử bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh trao Quyết định luân chuyển đồng chí Trần Thị Ngọc Cẩm, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Đông, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giới thiệu ứng cử bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trước đó, đồng chí Nguyễn Thanh Hoà, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông được điều động nhận công tác tại đơn vị mới.

Từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười tin tưởng bà Trần Thị Ngọc Cẩm trên cương vị mới tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, cùng Đảng uỷ xã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Ở vai trò, nhiệm vụ mới, bà Trần Thị Ngọc Cẩm khẳng định, bản thân sẽ cùng tập thể xây dựng mối quan hệ đoàn kết để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bt: Như Ý