Xuất bản thông tin

null Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ

Sáng ngày 03/10/2022, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh trao Quyết định điều động, chỉ định Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Mỹ An, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, điều động đồng chí Nguyễn Thanh Hoà, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ thị trấn Mỹ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã có quyết định điều động đồng chí Đinh Công Phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỹ An đến công tác tại UBND huyện Tháp Mười, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bt: Như Ý