Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch UBND huyện giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết ở các địa phương

Chi tiết bài viết Tin tức

Phó Chủ tịch UBND huyện giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết ở các địa phương

Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Nguyễn Văn Hiệp kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết ở 02 xã Mỹ Quí và Đốc Binh Kiều.

Lãnh đạo huyện đã kiểm tra thực tế công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ các vật có khả năng phát sinh lăng quăng, vệ sinh phòng dịch ở các hộ dân. Trao đổi với Lãnh đạo xã và y tế 02 xã, Lãnh đạo huyện chỉ ra các mặt còn hạn chế trong công tác phòng, chống dịch như: công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh chưa thường xuyên, chưa đa dạng hình thức; chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của Đảng viên phụ trách hộ, đoàn thể ấp và tổ nhân dân tự quản.

Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương: cần nêu cao vai trò trách nhiệm của Trạm Y tế, cộng tác viên; sau khi ra quân chiến dịch diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết phải tiếp tục tuyên truyền vận động; từng địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch và ra quân chiến dịch, không trông chờ, phụ thuộc vào kinh phí; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, cụ thể là tập trung vào các thông điệp tuyên truyền cụ thể cho từng đối tượng, phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền trong lực lượng học sinh, thông qua các em để tuyên truyền các gia đình... để thay đổi được hành vi của người dân cùng chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Được biết, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong huyện đã thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 06 lần, và đang tiếp tục thực hiện chiến dịch lần thứ 07. 

Bt: Thúy Ly