Xuất bản thông tin

null Đoàn kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh Quân khu 9 làm việc với huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh Quân khu 9 làm việc với huyện Tháp Mười

Sáng ngày 04/10/2022, Đoàn công tác Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh (HĐGDQP &AN) Quân khu 9 do đồng chí Trịnh Hoài Văn, Trưởng Phòng Dân quân tự vệ Quân khu 9 làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Tháp Mười và xã Mỹ An.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh của (HĐGDQP &AN) cấp huyện, xã năm 2021 đến tháng 7 năm 2022; Kết quả triển khai thực hiện Luật GDQP &AN; Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Quân khu; Hoạt động của (HĐGDQP &AN) các cấp; Công tác Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; phổ biến kiến thức quốc phòng cho toàn dân; Giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh trong nhà trường; Chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, ngân sách đảm bảo công tác GDQP &AN.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác GDQP &AN của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh các cấp; chỉ huy đơn vị tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; kịp thời đề xuất và tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng và An ninh; khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh các cấp; chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2022 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha