Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện họp phiên giải trình chuyên đề: Tiếp nhận, thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện họp phiên giải trình chuyên đề: Tiếp nhận, thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười

Chiều ngày 04/10/2022, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức họp phiên giải trình của Thường trực chuyên đề: Tiếp nhận, thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười.

Trước đó, Đoàn công tác Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười đã đi giám sát thực tế các vụ việc dân sự trên địa bàn các xã, thị trấn đã được Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười tiếp nhận, thụ lý nhưng chưa giải quyết xong để gặp gỡ nguyên đơn và bị đơn, trao đổi, thu thập thông tin, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc các vụ án chậm được giải quyết.

Tại phiên họp giải trình, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện gửi đến Toàn án nhân dân huyện nhiều câu hỏi liên quan đến nguyên nhân các vụ án chậm được giải quyết; các giải pháp giải quyết án tồn đọng; án đang tạm đình chỉ, nâng cao tỷ lệ hòa giải tại tòa..... Các câu hỏi của Đại biểu đã được Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện và các thẩm phán phụ trách các vụ việc liên quan giải trình trực tiếp tại phiên họp.

Phát biểu kết luận tại phiên họp giải trình, Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp giải trình. Tòa án đã cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, nội dung giải trình rõ ràng, Chánh án Tòa án nhân dân và các thẩm phán đã giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, đưa ra giải pháp giải tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vụ việc sớm nhất cho người dân. Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu Tòa án thường xuyên quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc, đảm bảo đúng quy trình và không vi phạm thời hạn.Tăng cường kiểm tra, giám sát của lãnh đạo đối với các thẩm phán sau khi được giao nhiệm vụ, có kế hoạch cụ thể phân loại án, nâng cao chất lượng hoạt động công tác xét xử, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết án dân sự trên địa bàn huyện.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến