Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10, khóa X

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10, khóa X

Ngày 10/10/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10 khóa X mở rộng.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động năm 2023 của Huyện uỷ; đánh giá tình hình kinh tế - xã hi, kết quả thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022; kết quả đầu tư phát triển 09 tháng đầu năm, ước cả năm 2022. Ngoài ra, hội nghị còn nghe báo cáo tiến độ đầu tư công; tình hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng như 02 xã Thanh Mỹ, Mỹ Đông đạt xã nông thôn mới nâng cao; tiếp nhận 35 hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng với tổng diện tích 2.809,86 ha; có 56 doanh nghiệp đăng ký mới với số vốn đăng ký 193.000 triệu đồng; giới thiệu 155/150 lao động xuất cảnh tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 103,33% kế hoạch; kếp nạp 160 Đảng viên, đạt trên 106% chỉ tiêu.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Vũ Minh nhấn mạnh, trong 03 tháng cuối năm, cần tập trung lãnh đạo quyết liệt thực hiện Chương trình hành động năm 2022 của Huyện uỷ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện năm 2022; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản với các công ty, doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác; khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá các sản phẩm, đẩy mạnh kênh tiêu thụ qua sàn giao dịch thương mại điện tử; có cơ chế điều chuyển vốn linh hoạt từ đơn vị làm không tốt sang đơn vị làm tốt; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức, cá nhân tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật t.  

Bt: Thúy Ly