Xuất bản thông tin

null Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười họp giao ban Quý III/2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười họp giao ban Quý III/2022

Sáng ngày 12/10/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tháp Mười họp giao ban Quý III/2022 với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã trao đổi, thảo luận với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn để đánh giá lại các hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2022 như: Chương trình hoạt động, vai trò lãnh đạo, điều hành của Thường trực HĐND; hoạt động của các Ban và Đại biểu HĐND; công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri và tiếp xúc cử tri; việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp HĐND, ...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch HĐND huyện – Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao công tác hoạt động của các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn; chất lượng đã được nâng cao. Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, nâng cao vai trò của HĐND, Đại biểu HĐND các cấp; bám sát lại các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương để đề ra các nhiệm vụ còn lại đến cuối năm, trong đó chú trọng công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề; đổi mới sự phối hợp liên tịch giữa HĐND với các đơn vị có liên quan, chuẩn bị tốt các Kỳ họp. Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, chế độ thông tin, báo cáo giữa Thường HĐND huyện, các Ban HĐND và Thường trực HĐND xã, thị trấn cần phải nhanh và kịp thời.

Bt: Hoàng Kha