Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Họp mặt Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Họp mặt Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 12/10/2022, UBND huyện Tháp Mười tổ chức họp mặt Doanh nghiệp trong huyện nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2022). Đến dự có lãnh đạo Sở Công thương tỉnh; Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh; lãnh đạo các Ngân hàng và 30 Doanh nghiệp trong huyện.

Trong buổi họp mặt, Doanh nghiệp được thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện 09 tháng đầu năm, định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Hiện nay, toàn huyện có trên 437 Doanh nghiệp đang hoạt động. Trên tinh thần đồng thuận, cởi mở, đại diện các Doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong triển khai các dự án sản xuất kinh doanh và mong muốn huyện tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của Doanh nghiệp liên quan đến công tác giải ngân đầu tư công, bảo vệ môi trường, đầu ra cho sản phẩm để doanh nghiệp an tâm sản xuất.....

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo huyện Tháp Mười nhấn mạnh, những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế xã hội và công tác an sinh xã hội của huyện có sự đóng góp và ủng hộ của các Doanh nghiệp. Trong thời gian tới, huyện đang xây dựng chính quyền thân thiện để tạo môi trường thuận lợi nhất cho Doanh nghiệp; tiếp tục phát huy hoạt động của Chi hội Doanh nhân huyện để giải quyết kịp thời những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp, cơ sở. Đồng thời kêu gọi các Doanh nghiệp phát huy tối đa những tiềm năng lợi thế của huyện, ra sức sáng tạo, đề ra các giải pháp đóng góp tích cực cho sự phát triển Doanh nghiệp và kinh tế huyện nhà trong thời gian tới.

Thúy Ly – Hoàng Kha