Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Hội thao kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Hội thao kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

Ngày 16/10/2022, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 - 18/10/2022); Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2022); Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022); Kiểm tra của Đảng (16/10/1930 - 16/10/2022).

Hoạt động đã thu hút hơn 100 cán bộ, công chức đến từ các Đảng ủy Khối ngành huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn. Tại Hội thao, các cán bộ, công chức đã ôn lại truyền thống vẻ vang và ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy. Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia thi đấu môn Bóng đá, Cầu lông và Quần vợt.

Hội thao cũng là dịp tạo sân chơi lành mạnh và môi trường bổ ích rèn luyện sức khoẻ cũng như tinh thần cho cán bộ, công chức; góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ ngày 14 đến 31/10/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc) quyết định thành lập Văn phòng cấp ủy và các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng. Đáp ứng nguyện vọng của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên văn phòng các cấp ủy Đảng, Ban Bí thư Trung ương quyết định lấy ngày 18/10/1930 làm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy Đảng.

Biên tập: Hoàng Kha