Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm 2022

UBND huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm và đề ra những giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu trong những tháng cuối năm. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Vũ Minh đến dự.

Hội nghị tập trung thảo luận, tìm ra các giải pháp để thực hiện 02 xã Mỹ An và Đốc Binh Kiều đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tái cơ cấu nông nghiệp; cải cách hành chính giải ngân vốn đầu tư công.

Hiện tại, 02 xã Mỹ An và Đốc Binh Kiều một số tiêu chí và tiêu chí thành phần chưa đạt, các ngành đang phối hợp với 02 xã rà soát từng tiêu chí thành phần, nắm những hạn chế, khó khăn để đề ra các giải pháp thực hiện; phát triển các sản phẩm OCOP; triển khai các kế hoạch cải cách hành chính. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Vũ Minh nhấn mạnh: để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra, cần có sự phối hợp giữa các ngành và địa phương; tập trung các giải pháp hoàn thành 02 Nghị quyết số 01 và số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; xây dựng mã số vùng trồng phải gắn với liên kết tiêu thụ; phát huy công tác dân vận chính quyền trong vận động chính quyền số, xã hội số; đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý yêu cầu các ngành, địa phương, hoàn thành thủ tục, khép hồ sơ các tiêu chí đã đạt, đối với các tiêu chí chưa đạt, xã phải chủ động và quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu xã phải thực hiện; thành viên Ban Chỉ đạo huyện phối hợp, hỗ trợ các xã; tập trung tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, các địa phương chưa có mã vùng trồng cần rà soát, xác định nguyên nhân để vận động nông dân tham gia; các công trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm phải họp dân thống nhất ý kiến, nếu không triển khai được sẽ chuyển sang các địa phương khác; theo dõi diễn biến tình hình lũ, vận động người dân bảo vệ cây trồng; thực hiện các chính sách an sinh xã hội;  đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Bt + Hình: Thúy Ly