Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Tiếp và làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Tiếp và làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND Tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Tháp Mười về kết quả thu chi ngân sách; công tác theo dõi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp; tiến độ triển khai kết quả giải ngân vốn đầu tư các công trình dự án.

Đến ngày 03/10/2022, có 05/09 chỉ tiêu thu đạt trên 100%, 01 chỉ tiêu đạt trên 90%, 02 chỉ tiêu đạt trên 60%; thu ngân sách trên 860 ngàn tỷ đồng, đạt trên 122% dự toán thông qua HĐND huyện, đã thực hiện chi trên 556 tỷ đồng, đạt gần 80%; ước thu ngân sách đến cuối năm 2022 đạt trên 143% dự toán, dự kiến có 02 khoản thu không đạt là phí, lệ phí và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Ngoài ra, chi sự nghiệp môi trường giải ngân chậm, mới đạt trên 08%

Về tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, cải thiện môi trường đầu tư, đã đăng ký mới 56 doanh nghiệp, cấp giấy phép kinh doanh cho 450 hộ; huyện có 21 HTX, doanh thu 09 tháng đầu năm ước đạt 1 tỷ 300 triệu đồng, huyện luôn quân tâm tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển,  tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, qua đó có 06 doanh nghiệp ký bản ghi nhớ đầu tư, có 01 dự án đang triển khai. Đối với công tác giải ngân vốn, đến nay đã giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt trên 87%, vốn ngân sách huyện đạt gần 56%, vốn đầu tư các công trình, dự án đạt gần 64%. Ước đến cuối năm, giải ngân vốn ngân sách tỉnh, huyện, đầu tư công đạt 100%.

Phát biểu trong buổi làm việc, ông Tô Hoàng Khương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong công tác thu, chi ngân sách. Đồng thời, đề nghị huyện, có giải pháp đảm bảo giải ngân nguồn vốn đầu tư công để đạt chỉ tiêu giải ngân 100% vào cuối năm; rà soát các danh mục, công trình, dự án để báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh điều chỉnh; có phương án sử dụng nguồn tăng thu năm 2022; có giải pháp phát triển doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ sản xuất kinh doanh. Đối với các kiến nghị của UBND huyện, đoàn công tác ghi nhận và sẽ trình HĐND Tỉnh.

Bt: Thúy Ly