Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2022

Chiều ngày 18/10/2022, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Năm 2022 huyện Tháp Mười chọn 6 xã thực hiện diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ gồm Mỹ Đông, Mỹ Quí, Láng Biển, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi và Trường Xuân. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập huyện, các xã đã chủ động phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho diễn tập đảm bảo đúng quy định người chỉ huy, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ thông suốt nhiệm vụ diễn tập, xây dựng đầy đủ các văn kiện, tổ chức thành phần tham gia diễn tập đầy đủ; khu vực vận hành cơ chế, thực binh được trang bị đầy đủ về mọi mặt, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác diễn tập. Văn kiện chuẩn bị đầy đủ, trình bày trên bản đồ, sơ đồ và thuyết minh đúng công tác tham mưu tác chiến. Từng vai diễn đã có sự chủ động, phát huy tốt vai trò trách nhiệm theo từng nhiệm vụ được giao. Điều hành đúng trình tự, thời gian từng cuộc họp tương đối sát với chương trình, nội dung văn kiện những ý kiến tham gia thảo luận của các vai diễn khung tập tương đối phù hợp theo từng giai đoạn, xử trí tình huống sát thực tế phù hợp với ý định diễn tập, bảo đảm thời gian, tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị trong diễn tập.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao công tác tổ chức diễn tập của các xã, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế các địa phương cần lưu ý, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác diễn tập trong những năm tiếp theo. Trong đó cấp ủy cơ sở phải quan tâm công tác lãnh đạo thực hiện công tác diễn tập, chủ động trong công tác xây dựng văn kiện diễn tập phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, công tác phối hợp thực hiện một số nội dung diễn tập giữa các ngành, cơ quan liên quan phải nhịp nhàng, làm tốt công tác quán triệt, chuẩn bị phải toàn diện cả về con người, vũ khí, trang bị; xây dựng văn kiện bám sát mục tiêu, yêu cầu của cuộc diễn tập, tổ chức thực hiện kiên quyết, sáng tạo; công tác hậu cần phải sát với thực tế chiến đấu, làm tốt công tác dân vận trong diễn tập, coi trọng công tác kiểm tra trước và trong diễn tập để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Dịp này nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập được UBND huyện Tháp Mười khen thưởng./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: HOÀNG KHA