Xuất bản thông tin

null Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022

Ngày 25/10/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đến huyện Tháp Mười kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022. Phó Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười Đinh Minh Dũng đến dự.

Trong năm 2022, Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của huyện được triển khai thực hiện bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, qua đó góp phần thực hiện tốt các phong trào. Đặc biệt là các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, đồng hành cùng thanh niên khởi sự lập nghiệp... Đoàn kiểm tra cũng trao đổi với Huyện Đoàn Tháp Mười các nội dung về cách thức tập hợp thanh niên, phong trào khởi nghiệp, các chỉ tiêu cơ bản, hoạt động chuyển đổi số, phát triển đoàn viên...

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra và Phó Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười Đinh Minh Dũng ghi nhận những kết quả tích cực của Đoàn Thanh niên các cấp trong điều kiện thiếu nhân lực vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt là tham gia đầy đủ và đạt nhiều kết quả cao tại các cuộc thi trực tuyến. Đồng thời yêu cầu các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện tích cực đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia vào tiến trình chuyển đổi số; xác định những công trình mang hiệu quả thiết thực để đảm nhận thực hiện, giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

BT: Như Ý