Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Trường Xuân

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Trường Xuân

Ngày 03/11/2022, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười, do bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đến khảo sát, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2022 tại xã Trường Xuân.

Năm 2022 xã Trường Xuân đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp được trên 3.600ha, đạt 183% kế hoạch, các mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả. Hiện toàn xã có diện tích cây ăn trái trên 142ha, giữ vững diện tích trồng tràm trên 1.176ha. Công nghiệp tiếp tục phát triển, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt. Lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên,  công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm được chú trọng, đã vận động được trên 600 lao động đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong nước, có 12 lao động đi làm việc theo thời hạn ở nước ngoài. Về xây dựng NTM nâng cao xã đạt 13/19 tiêu chí, công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đề nghị xã quan tâm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng mã vùng trồng; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của HTX và Hội quán; tăng cường công tác cải cách hành chính để xây dựng chính quyền thân thiện, tạo sự hài lòng cho người dân. Tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

Trước đó, Đoàn đã khảo sát thực tế các công trình nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao; Bờ bắc kênh Ông Đốc (ĐT 844 – An Tiến) và Bờ tây kênh Tư Mới  (Kênh Hội Kỳ nhất - cầu Kênh Tứ).

BT: NGUYỄN THU