Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Có thêm 01 Công đoàn Cơ sở mới được thành lập

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Có thêm 01 Công đoàn Cơ sở mới được thành lập

Ngày 20/5/2020, tại xã Trường Xuân, Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười tổ chức Lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn Cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH MTV may mặc Nguyễn Hoàng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã công bố, trao Quyết định kết nạp và cấp thẻ đoàn viên Công đoàn cho 73 lao động; Quyết định thành lập CĐCS và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra lâm thời gồm 3 đồng chí.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện chúc mừng CĐCS Công ty TNHH MTV may mặc Nguyễn Hoàng được chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Qua đó, đề nghị CĐCS xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và Công đoàn; quy chế hoạt động của BCH lâm thời. CĐCS phối hợp chặt chẽ với BGĐ Công ty làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên Công đoàn, tổ chức các phong trào thi thua nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công ty, trong đó chú trọng quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Việc thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV may mặc Nguyễn Hoàng đã nâng tổng số CĐCS thuộc Liên đoàn Lao động huyện lên 92 CĐCS với 3.359 đoàn viên Công đoàn. Dịp này, trên 120 công nhân lao động của Công ty được tuyên truyền giới thiệu một số nội dung chính về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động./.

Hoàng Kha