Xuất bản thông tin

null Hội nông dân huyện Tháp Mười giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân dự án Chăm sóc cây Sầu Riêng an toàn

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nông dân huyện Tháp Mười giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân dự án Chăm sóc cây Sầu Riêng an toàn

Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2020, Hội nông dân huyện Tháp Mười phối hợp với Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Tháp đã giải ngân 460.000.000 đồng Dự án trồng và chăm sóc cây sầu riêng an toàn cho 13 hộ nông dân xã Đốc Binh Kiều, diện tích 9,7 ha.

Được biết, Ban Thường vụ Hội nông dân huyện, tranh thủ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, tỉnh, huyện. Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giúp nông dân tiếp cận nguồn quỹ để phát triển kinh tế, cải tạo vườn. Đến nay, Hội nông dân huyện đã giải ngân tổng số 7 dự án, số tiền 2.840.000.000 đồng tại các xã Mỹ Đông, Mỹ Quí, Mỹ An, Phú Điền, Đốc Binh Kiều./.

Nguyễn Thúy