Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Chiều ngày 04/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý đã trao Quyết định cán bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Thân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; ông Nguyễn Chơn Thiện, Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Phát biểu tại lễ trao Quyết định, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý chúc mừng ông Nguyễn Thành Thân và ông Nguyễn Chơn Thiện, đồng thời mong muốn trên cương vị mới 02 cán bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Bt: Hoàng Kha