Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Thạnh Lợi

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Thạnh Lợi

Ngày 04/11/2022, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười, do bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đến khảo sát, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2022 tại xã Thạnh Lợi.

Ngay từ đầu năm 2022, xã Thạnh Lợi đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp được trên 6.500ha, trong đó, liên kết trong sản xuất thông qua Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thạnh Lợi là trên 1.240ha, tăng 644ha so với cùng kỳ năm 2021.Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản trên các lĩnh vực được quan tâm thực hiện đúng quy định; thực hiện thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, các hoạt động an sinh xã hội, giải quyết việc làm được chú trọng, đã vận động được trên 260 lao động đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong nước, có 8 lao động đi làm việc theo thời hạn ở nước ngoài. Về xây dựng NTM nâng cao xã đạt 12/19 tiêu chí, công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, xã xây dựng mô hình “ Một cửa không treo – Hồ sơ không đọng” kết hợp với hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt tỷ lệ trên 85%, giúp người dân rút ngắn thời gian trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác lãnh đạo phát triển nông nghiệp của xã, đặc biệt là công liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; bảo vệ diện tích lúa của người dân trong mùa lũ; đồng thời đề nghị xã quan tâm thực hiện các giải pháp xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, chú trọng các tiêu chí thu nhập, môi trường, xây dựng mã vùng trồng đối với lúa; sớm ra mắt Hội quán, đẩy mạnh tiến độ chuyển nước ngầm sang nước mặt; chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xã. Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình cải cách hành chính để xây dựng chính quyền thân thiện, tạo sự hài lòng cho người dân./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: HOÀNG KHA