Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý khảo sát vùng trồng sen xã Hưng Thạnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý khảo sát vùng trồng sen xã Hưng Thạnh

Ngày 07/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý cùng một số ngành, địa phương liên quan có buổi khảo sát vùng nguyên liệu trồng sen ở xã Hưng Thạnh.

Chủ tịch UBND huyện đã đến khảo sát thực tế khu vực trồng sen nguyên liệu của Tổ hợp tác Sen xã Hưng Thạnh thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thị sản phẩm với Công ty Cổ phần Sen Đại Việt để tìm hiểu về tình hình sản xuất của Tổ hợp tác cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện liên kết sản xuất với Công ty.

Hiện nay, Tổ Hợp tác Sen xã Hưng Thạnh đã ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Sen Đại Việt tổng diện tích là 43ha, được Công ty thu mua Sen gương với giá 25.000 đồng/kg, qua hơn 2 tháng thực thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ Sen, Tổ hợp tác đã giao sản phẩm cho Công ty nhiều đợt, việc liên kết diễn ra thuận lợi, giúp nông dân trồng Sen có đầu ra ổn định,yên tâm sản xuất.

Tại nơi đến, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý đã động viên các thành viên Tổ hợp tác sen phát huy tinh thần hợp tác, thực hiện tốt các điều khoản trong hợp đồng liên kết sản xuất với Công ty. Về phía Tổ Hợp tác Sen cũng mong muốn Công ty Cổ phần Sen Đại Việt tiếp tục gia hạn hợp đồng trong thời gian tới để các thành viên tổ hợp tác yên tâm sản xuất và mở rộng diện tích Sen trong thời gian tới.

BT: Nguyễn Thu