Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện năm 2022

Chiều ngày 09/11/2022, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười làm trưởng đoàn đến giám sát Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về kết quả phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022.

Năm 2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tháp Mười đã làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất đạt nhiều kết quả khả quan, sản lượng các ngành hàng Tái cơ cấu nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 ước đạt 5.297 tỷ đồng vượt so với kế hoạch năm, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Nổi bật là các mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi trên đất vườn tạp và đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao, đã có 37 mã vùng trồng được cấp 72 mã số. Đối với diện tích sản xuất lúa đã thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp được trên 24.200ha. Về xây dựng NTM nâng cao, phối hợp với các địa phương tăng cương tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi nhận thức, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tích cực chung tay cùng chính quyền thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đến nay huyện đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi giám sát, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao sự nỗ lực của ngành nông nghiệp trong năm 2022 đã chủ động nghiên cứu triển khai khắc phục các loại bệnh trên cây trồng, hỗ trợ các địa phương phát triển mã vùng trồng, diện tích cây trồng ở các ngành hàng được tăng, nhiều mô hình kinh tế vườn mang lại thu nhập cao cho nông dân, đồng thời đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã chủ động thực hiện xây dựng mã vùng trồng, phát triển sản phẩm OCOP, xác định chuỗi ngành hàng cây ăn trái, chăn nuôi, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình kinh tế tập thể, đổi mới công tác phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền nông dân thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp từ sản phẩm bản địa, đẩy mạnh số hóa trong nông nghiệp, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử, tăng cường phát triển sản phẩm hữu cơ, thực hiện tốt cơ chế chính sách phát triển các mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp. Rà soát nâng cao chất lượng các công trình thủy lợi, ô bao trên địa bàn để xây dựng ngành nông nghiệp huyện phát triển bền vững.

BT: NGUYỄN THU