Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện năm 2022

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười đến giám sát kết quả thực hiện quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị năm 2022 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

Năm 2022, thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Hội đồng nhân dân huyện và UBND huyện về công tác quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Các khu vực phát triển đô thị được đầu tư mở rộng và nâng cấp theo đúng quy hoạch, kế hoạch. Hạ tầng khu trung tâm xã và cụm dân cư cũng được chú trọng đầu tư nâng cấp, cải tạo, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo mỹ quan, thân thiện môi trường. Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và nhà ở các khu đô thị, khu dân cư trung tâm dần được đảm bảo, từng bước theo chuẩn đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị cũng gặp một số khó khăn, tình trạng xây dựng lấn chiếm,  không phép, sai phép về xây dựng và trật tự đô thị vẫn còn diễn ra, giá đất trên thị trường tăng cao ảnh hưởng đến công tác đến bù, giải phóng mặt bằng, tạo đất sạch để thu hút đầu tư và mở rộng các khu quy hoạch, phát triển đô thị.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị của đơn vị, đồng thời đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tập trung nâng chất các tiêu chí đô thị, phấn đấu xây dựng đô thị Mỹ An tiếp cận một số tiêu chí đô thị loại III; Trung tâm xã Trường Xuân đạt tiêu chuẩn thị trấn; Quy hoạch Trung tâm 03 xã Đốc Binh Kiều, Thanh Mỹ và Mỹ Hòa đạt tiêu chí Đô thị loại V đến năm 2025. Tăng cương công tác quản lý trật tự đô thị và phát triển cây xanh đô thị./.

BT: NGUYỄN THU