Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện năm 2022

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh làm trưởng đoàn đến giám sát kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tại Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện.

Tính đến cuối tháng 10/2022, Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện đã tổ chức giao thầu, đấu thầu được 94/99 gói thầu, đạt trên 94%. Trong đó đấu thầu 41/46 gói, chào hàng cạnh tranh 13/13 gói và chỉ định thầu 40/40 gói trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, các công trình trường học, trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022329,172 tỷ đồng, đã giải ngân được trên 243 tỷ đồng, đạt 73,8%. Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2022trên 120 tỷ đồng, giải ngân 99,667 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thời gian qua còn một số có những khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác triển khai thi công do vướng thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng,  một số công trình có quy mô lớn, thủ tục chuẩn bị đầu tư mất nhiều thời gian.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư theo danh mục năm 2023; Quản lý chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo chất lượng công trình trên các lĩnh vực, tham mưu tốt cho UBND huyện về lĩnh vực ngành phụ trách, tiếp tục chi bồi thường công trình khu đô thị Bắc Mỹ An, vận động, giải thích để các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tập trung chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, vệ sinh môi trường, sửa chữa hạ tầng đô thị./.

BT: NGUYỄN THU