Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2022

Ngày 09/11/2022, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười làm trưởng đoàn đến giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về  kết quả thu - chi ngân sách năm 2022.

Năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện hoạt động bình thường trở lại, tác động tích cực đến nguồn thu Ngân sách nhà nước ước đạt và tăng so với dự toán giao. Tính đến ngày 26/10/2022 thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện trên 896 tỷ 949 triệu đồng, đạt 127% dự toán thông qua Hội đồng nhân dân huyện, so với thực hiện cùng kỳ năm 2021 tăng 16%, ước thực hiện thu ngân sách huyện năm 2022 đạt 1.014 tỷ đồng, đạt 144% dự toán. Việc chi Ngân sách được thực hiện đúng quy định, ước thực hiện chi ngân sách huyện là 997 tỷ 798 triệu đồng, trong tổng chi, phần ngân sách cấp huyện chi 857 tỷ 612 triệu đồng và ngân sách xã chi 140 tỷ 186 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân đề nghị Phòng TC-KH tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, thực hiện thu – chi ngân sách đảm bảo đúng quy định; Nghiên cứu kỹ về quy trình, thủ tục giải ngân trả nợ các công trình xây dựng cơ bản theo quy định; hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chi ngân sách đúng quy định./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: VŨ CHIẾN