Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – HĐND giám sát kết quả hoạt động các cơ quan tư pháp huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – HĐND giám sát kết quả hoạt động các cơ quan tư pháp huyện

Đoàn giám sát HĐND huyện do Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Vũ Minh làm trưởng đoàn đến giám sát tình hình hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân(VKSND)  và Chi cục Thi hành án Dân sự (CCTHADS) huyện.

Trong năm, VKSND huyện đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thực hành quyền công tố; kiểm sát tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm; kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, không để xảy ra quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của VKSND. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của VKSND vẫn còn một số hạn chế như: còn xảy ra việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; án hình sự, dân sự bị hủy về tố tụng.

Công tác THADS được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, trong năm 2022, số lượng thi hành án về việc và về tiền tăng so với năm 2021, cơ quan THADS đã đạt chỉ tiêu về việc, chưa đạt chỉ tiêu về tiền do nhiều nguyên nhân. Việc xác minh, phân loại án, kê biên, định giá, xử lý tài sản thi hành án được thực hiện cơ bản chặt chẽ, đúng, kịp thời. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được kịp thời, đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Vũ Minh đề nghị VKSND khắc phục các hạn chế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử tội phạm; nâng cao hơn nữa chất lượng cũng như số lượng giải quyết án; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Đối với Chi cục Thi hành án Dân sự tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, hạn chế trong THADS; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về THADS, kiên quyết xử lý các vụ việc có điều kiện thi hành mà đối tượng có biểu hiện né tránh, chống đối. Với các loại án chưa có điều kiện thi hành cần có biện pháp phù hợp để nắm bắt thông tin, kịp thời đưa ra thi hành khi có điều kiện theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với nhân dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về THADS; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên hiện tại của đơn vị, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. 

Bt + Hình: Thúy Ly