Xuất bản thông tin

null HĐND huyện giám sát hoạt động Tòa án năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND huyện giám sát hoạt động Tòa án năm 2022

Đoàn giám sát HĐND huyện do ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đến giám sát kết quả hoạt động của Tòa án năm 2022.

Theo báo cáo, năm 2022, tổng số vụ, việc được thụ án là 1.234 vụ, đã giải quyết 92,87% số vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành trên 67%, trong đó, các vụ, việc dân sự được thụ lý giải quyết đạt tỷ lệ trên 92%. Tòa án đã thành lập trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa hòa giải đơn trước phiên tòa, để giảm số lượng vụ, việc cần giải quyết tại tòa; có 26 hội thẩm nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được phân công xét xử. Sau xét xử, Tòa án đã công bố các bản án, quyết định có hiệu luật trên cổng thông tin điện tử của Tòa án đúng quy định.

Thành viên đoàn đã trao đổi với Tòa án về công tác phối hợp với các ngành chuyên môn trong việc hỗ trợ, cung cấp thông tin cho Tòa án; cơ sở vật chất, trang thiết bị; những thuận lợi, khó khăn trong công tác hòa giải trước phiên tòa và trong quá trình thụ lý, giải quyết.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác xử án và tỷ lệ hòa giải thành của Tòa án, đồng thời, đề nghị Tòa án tiếp tục giải quyết các vụ việc còn tồn và giảm tỷ lệ kháng cáo; triển khai các nhóm giải pháp tại phiên giải trình; tham mưu kiện toàn đội ngũ thẩm phán, hòa giải viên; công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở để giảm lượng án; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng thẩm phán, hòa giải viên; phương thức phối hợp với các đơn vị, địa phương trong việc hỗ trợ, cung cấp thông tin.

Bt + Hình: Thúy Ly