Xuất bản thông tin

null Tổ tư vấn kinh tế tập thể Tỉnh làm việc với huyện Tháp Mười về hoạt động KTTT của huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ tư vấn kinh tế tập thể Tỉnh làm việc với huyện Tháp Mười về hoạt động KTTT của huyện

Ngày 21/5/2020, Tổ tư vấn kinh tế tập thể của Tỉnh đến làm việc với huyện Tháp Mười về tình hình hoạt động, thuận lợi, khó khăn của các HTX, THT trong huyện.

Đến cuối năm 2019, Tháp Mười còn 17 HTX, 118 THT và 5 hội quán đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có từ 1-3 dịch vụ. Đã giải thể bắt buộc HTX DVNN Đức Huệ và giải thể tự nguyện HTX DVNN Đông Hiệp. Đến nay, có 2 HTX là Mỹ Đông 3 và Tân Kiều đã tổ chức đại hội thường niên. Khó khăn hiện nay trong hoạt động KTTT của huyện Tháp Mười là trình độ quản trị của Ban Quản trị, Ban Giam đốc còn hạn chế, chưa nắm bắt thông tin thị trường nên chưa mở rộng, phát triển được HTX.

Qua trao đổi, thành viên tổ tư vấn đề nghị huyện cần xác định rõ với các HTX là phải có nguồn lực trước khi mở rộng dịch vụ; hiện tại, diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang cây ăn trái tăng vì vậy các HTX,THT cần trồng trọt theo hướng VietGAP hoặc ATVSTP, xây dựng vùng trồng để có thể liên kết tiêu thụ; cung cấp các chính sách, quyền, nghĩa vụ của HTX, giới thiệu cách làm hay, hiệu quả của các HTX trên mạng thông tin nội bộ HTX để các HTX học tập kinh nghiệm./.

Thúy Ly - Lê Tính