Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ Đội dân phòng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ Đội dân phòng

Sáng 20/5/2020 Công an huyện Tháp Mười tổ chức tập huấn nghiệp vụ Đội dân phòng năm 2020. Có 120 thanh viên đội dân phòng ở các xã Mỹ Quí, Mỹ Đông, Láng Biển tham gia.

Tại đây, các thành viên đội dân phòng được tiếp thu những kiến thức cơ bản về Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác và chế độ chính sách của Đội dân phòng, tổ dân phòng. Công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn khi có tai nạn cháy, nổ xảy ra. Công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh, trật tự của lực lượng dân phòng và những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Qua buổi tập huấn, giúp cho các thành viên tổ, đội dân phòng được hướng dẫn và nắm rõ những nội dung cơ bản trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cũng như nghiệp vụ chuyên môn của tổ, đội dân phòng. Góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự của địa phương./.

Ngọc Nhu