Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tổ chức khởi công cầu kênh Cùng - Bắc lô 3 nối dài xã Thạnh Lợi

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tổ chức khởi công cầu kênh Cùng - Bắc lô 3 nối dài xã Thạnh Lợi

Ngày 21/5/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tháp Mười kết hợp UBND xã Thạnh Lợi và nhà tài trợ tổ chức Lễ khởi công cầu kênh Cùng - Bắc lô 3 nối dài.

Cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có chiều dài 27m, ngang 3,5m, dự kiến kinh phí xây dựng 390 triệu đồng. Trong đó, Sư cô thích nữ Như Châu trụ trì chùa Thanh Lập xã Trường Xuân vận động nhóm từ thiện Chiếu Phúc và nhà mạnh thường quân tài trợ 180 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tháp Mười vận động Nhóm bạn sài gòn tài trợ 100 triệu đồng, Kinh phí nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại vận động nhân dân ở địa phương đóng góp xây dựng.

Dự kiến cây cầu sẽ xây dựng trong 3 tháng sẽ hoàn thành, nhằm giúp người dân đi lại, giao lưu hàng hóa thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng chất tiêu chí nông thôn mới tại địa phương./.

Nguyễn Thu - Vũ Chiến