Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Chiều ngày 14/11/2022, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững của huyện Tháp Mười đến năm 2025 (gọi chung là Ban Chỉ đạo) họp đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh, Trưởng Ban chỉ đạo; Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý, Phó Trưởng ban chỉ đạo cùng chủ trì cuộc họp.

Đến thời điểm hiện tại xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều đã xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh quy định tại Quyết định số 863/QĐ-UBND-HC ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp và hoàn thành đầy đủ hồ sơ minh chứng theo quy định. Qua lấy ý kiến, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trong huyện đã rất đồng tình với chủ trương và kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của 02 xã. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã thảo luận và thống nhất đề nghị xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Văn phòng Điều phối huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị; chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn phúc tra của tỉnh. Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều phải tập trung quyết liệt quyết liệt hơn nữa để giữ vững và nâng chất các tiêu chí, đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bt: Hoàng Kha