Xuất bản thông tin

null Kiểm tra các tuyến đường kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu xã Mỹ An

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra các tuyến đường kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu xã Mỹ An

Chiều ngày 22/11/2022, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý cùng các ngành chuyên môn đã có buổi kiểm tra các tuyến đường kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu xã Mỹ An.

Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý yêu cầu xã Mỹ An cần tiếp tục tập trung thực hiện các tuyến đường kiểu mẫu, thường xuyên ra quân phát quang, trồng hoa; tạo cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện còn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Mỹ An tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, rác bảo vệ thực vật đúng quy định, cùng chính quyền chung tay xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong chuyến kiểm tra, Đoàn cũng đến thăm vườn kiểu mẫu của ông Lê Văn Ngợi, ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An với 02 cây trồng chủ lực là mít và sầu riêng.

Hiện tại, xã Mỹ An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao và khép hồ sơ minh chứng, đề nghị tỉnh thẩm định. Cùng với xã Mỹ An, huyện Tháp Mười cũng đề nghị xã Đốc Binh Kiều đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Bt: Hoàng Kha