Xuất bản thông tin

null Trường Xuân: Tổ chức tuyên truyền Đề án 06 và hướng dẫn tạo tài khoản công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Trang chủ Tin tức

Trường Xuân: Tổ chức tuyên truyền Đề án 06 và hướng dẫn tạo tài khoản công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Chiều ngày 28/11/2022, Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân đã tổ chức tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; hướng dẫn tạo tài khoản công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính cho các đối tượng là Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể ấp, Ban Giám hiệu các trường và các ngành có liên quan.

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Bùi Thanh Tâm, Trưởng Công an xã đã triển khai cơ bản nội dung Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), trong đó trọng tâm và triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trong đề án 06 và hướng dẫn tạo được 52 tài khoản công trực tuyến trên phầm mền VNeiD (Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư).

Đây là một trong những giải pháp, nhằm tuyên truyền thống nhất nhận thức về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến. Qua đó kêu gọi được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn thể người dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện Đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã.

Minh Điệp - TX