Xuất bản thông tin

null Đảng ủy Quân sự huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng ủy Quân sự huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2022

Sáng ngày 29/11/2022, Đảng ủy Quân sự huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2022. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện- Nguyễn Văn Vũ Minh chủ trì hội nghị. Chủ tịch UBND huyện- Trần Thị Quý đã đến dự.

Trong năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Tháp Mười và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể thực hiện tốt ba khâu đột phá và các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác huấn luyện thực hiện đúng theo kế hoạch, kết quả đạt khá, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn được chú trọng, kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị, cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật và các mặt công tác khác đạt kết quả tích cực, đảm bảo tốt cho các hoạt động của lực lượng vũ trang huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện - Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, sự phối hợp của các ngành trong thực hiện nhiệm vụ và đạt thành tích nổi bật. Năm 2022 là năm thứ 3 liên tiếp đơn vị được nhận cờ thi đua của Quân Khu. Đồng thời đề nghị năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện Tháp Mười tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác tuyển quân, công tác huấn luyện và các chế độ chính sách. Bổ sung phần khắc phục nội dung hạn chế vào phần phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023, cụ thể hóa thêm một số chỉ tiêu về số lượng xã thực hiện diễn tập quân sự cấp huyện, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện cấp xã. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nâng cao tính nêu gương của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành huyện. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua trên các lĩnh vực, xây dựng đơn vị vững mạnh./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến