Xuất bản thông tin

null Tháp Mười Tổng kết công tác Quốc phòng- Quân sự địa phương năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười Tổng kết công tác Quốc phòng- Quân sự địa phương năm 2022

Ngày 30/11/2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười tổ chức Tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đại tá Nguyễn Cao Thăng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến dự.

Năm 2022, công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương của huyện Tháp Mười được quan tâm thực hiện đạt kết quả quan trọng. Thực hiện tốt chế độ trực sẳn sàng chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng, tuyển quân, tuyển sinh, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên quan nắm tình hình, dự báo, xử lý kịp thời tình hình an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn.

Công tác Đảng, công tác chính trị được quan tâm thực hiện, đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong toàn lực lượng vũ trang Huyện; Cán bộ chiến sĩ nêu cao thinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng đảm bảo quân số,vũ khí trang bị. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng quy định. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao. Làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, tăng cượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện tốt các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Dịp này có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng- Quân sự địa phương năm 2022 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Tháp Mười biểu dương,khen thưởng./.

Bt: Nguyễn Thu