Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện làm việc với UBND huyện trao đổi kết quả khảo sát, giám sát 6 tháng cuối năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện làm việc với UBND huyện trao đổi kết quả khảo sát, giám sát 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 01/12/2022, Hội đồng nhân dân huyện đã có buổi làm việc với UBND huyện trao đổi kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện các xã, thị trấn đã xây dựng các kế hoạch theo từng lĩnh vực, triển khai, lãnh đạo điều hành thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật: về nông nghiệp, công nghip - thương mại - dịch vụ, thu - chi ngân sách, giải ngân vn đu tư cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp được tập trung thực hiện theo hướng giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các công trình xây dựng cơ bản triển khai thực hiện đúng quy trình, giải ngân đạt tỷ lệ 75%; kêu gọi đầu tư đạt hiệu quả. Xây dựng nông thôn mới nâng cao được quan tâm, dự kiến hoàn thành 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch; công nghiệp, thương mại- dịch vụ phục hồi hoạt động tốt, thúc đẩy kinh tế phát triển. Lĩnh vực văn hoá – xã hội được quan tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu theo từng lĩnh vực, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội  triển khai có hiệu quả, các chính sách đối với người có công cách mạng được đảm bảo; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như công tác quản lý đất công ở một số nơi chưa chặt chẽ;  mô hình thu gom rác thải sinh hoạt ở các tuyến dân cư chưa được triển khai rộng rãi, rác thải nông nghiệp ở một số xã còn tồn đọng; công tác chuyển đổi nước mặt phục vụ sinh hoạt chậm tiến độ; còn khó khăn trong đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; tình hình tội phạm tuy giảm nhưng vẫn phức tạp về ma túy và đánh bạc.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của UBND huyện và các ngành trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022,  đồng thời đề nghị UBND huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tăng cường các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết về tăng thu quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác cải cách hành chính, quan tâm kiện toàn nhân sự cấp huyện và cấp xã đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao, quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: HOÀNG KHA