Xuất bản thông tin

null Họp tổ đại biểu Cụm 2 thảo luận văn kiện kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa X

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp tổ đại biểu Cụm 2 thảo luận văn kiện kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa X

Chiều ngày 08/12/2022, Tổ Đại biểu cụm số 2 Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười gồm các xã Tân Kiều, Đốc Binh Kiều, Mỹ An và thị trấn Mỹ An tổ chức thảo luận văn kiện kỳ họp thứ năm, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông  Đinh Công Phủ, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Qua nghiên cứu các báo cáo, tờ trình,dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị về các Giải pháp thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh. Đề nghị HĐND huyện quan tâm phân bổ nguồn vốn kiến thiết thị chính cho thị trấn Mỹ An thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị.

Phát biểu tại buổi thảo luận, ông Đinh Công Phủ, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương  và đại biểu quan tâm các kiến nghị của cử tri về giải pháp quản lý hành lang vỉa hè, xây dựng Đô thị văn minh; phát triển trung tâm đô thị các xã Mỹ Hòa, Đốc Binh Kiều và Thanh Mỹ.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha