Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tiếp và làm việc với Công ty HIDITECH về Dự án Nước sạch và Môi trường đô thị

Chi tiết bài viết Tin tức

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tiếp và làm việc với Công ty HIDITECH về Dự án Nước sạch và Môi trường đô thị

Sáng ngày 13/12/2022, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý có buổi tiếp và làm việc với Công ty HIDITECH về Dự án Nước sạch và Môi trường đô thị.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty HIDITECH đã trình bày nhu cầu, mong muốn được đầu tư trên địa bàn huyện Tháp Mười trong lĩnh vực Nước sạch và Môi trường. Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đã trao đổi với Công ty về thực trạng đầu tư Nước sạch và Đô thị trên địa bàn huyện. Về Lĩnh vực Nước sạch, hiện nay huyện đã có nhà đầu tư. Tuy nhiên huyện đang cần kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Nhà máy xử lý nước thải Cụm công nghiệp – thương mại dịch vụ Trường Xuân; Khu Công nghiệp Tân Kiều và Xử lý nước thải khu đô thị trên địa bàn. Nếu Công ty HIDITECH có nhu cầu có thể làm văn bản gửi UBND huyện đề nghị tham gia đầu tư trong lĩnh vực này.  Huyện sẽ tạo điều kiện cung cấp thông tin liên quan cho Công ty tìm hiểu đầu tư.

BT: Nguyễn Thu – Hình: Vũ Chiến