Xuất bản thông tin

null Tháp Mười Tổng kết nhiệm vụ Khối Văn hóa - Xã hội năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười Tổng kết nhiệm vụ Khối Văn hóa - Xã hội năm 2022

Chiều ngày 09/12/2022, UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Khối Văn hóa - Xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Nguyễn Văn Hiệp chủ trì.

Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị Khối Văn hóa - xã hội huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành và đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đều hoàn thành và vượt kế hoạch được giao. Công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương được đẩy mạnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa thực hiện đạt nhiều kết quả tốt, có trên 34.000 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các phong trào hội thi, hội thao trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh đạt nhiều giải cấp tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, hoạt động an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm, chăm lo toàn diện. Cụ thể trong năm đã giới thiệu cho trên 6.500 lượt lao động đi làm việc tại các công ty ở trong và ngoài tỉnh; đưa 174 lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 giảm còn 1,39% , hộ cận nghèo còn 2,1%. Bên cạnh đó, các đơn vị Khối Văn hóa - xã hội huyện cũng tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Nguyễn Văn Hiệp đã biểu dương kết quả đạt được của Khối văn hóa - xã hội huyện trong năm 2022, đồng thời chỉ đạo trong năm 2023 tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; nâng cao chất lượng phong trào quần chúng trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, truyền thanh; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xử lý văn bản trên hệ thống, tăng cường thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Dịp này, khối Văn hóa – Xã hội của huyện có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 được UBND huyện khen thưởng.

Bt: Nguyễn Thu – Hình: Vũ Chiến