Xuất bản thông tin

null Xã Mỹ Quí tổ chức ra quân trồng hoa, vệ sinh môi trường chào mừng Đại Hội Đảng các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Mỹ Quí tổ chức ra quân trồng hoa, vệ sinh môi trường chào mừng Đại Hội Đảng các cấp

Thiết thực chào mừng Đại Hội Đảng các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quí tổ chức ra quân trồng hoa, vệ sinh môi trường ở khu vực  ấp Mỹ Nam 2.

Tại buổi ra quân, hội viên phụ nữ và người dân trong ấp đã tham gia trồng hoa dọc tuyến đường, trồng cây dừa cạn ở 2 mang cá cầu, thực hiện phát quang, dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ... tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch – đẹp cho tuyến đường với chiều dài khoảng 2km./.

Nguyễn Thu - Lê Tính