Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội nghị Tổng kết phát triển kinh tế nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu ngành nông nghiệp và môi trường năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội nghị Tổng kết phát triển kinh tế nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu ngành nông nghiệp và môi trường năm 2022

UBND huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị tổng kết phát triển kinh tế nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu nông nghiệp; phát triển kinh tế tập thể và môi trường năm 2022.

Năm 2022, ngành nông nghiệp Tháp Mười tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch. Diện tích liên kết tăng, trong đó, ngoài 24.200ha lúa, trên 36ha sen đã ký liên kết với Công ty CPTP Sen Đại Việt; có 37 mã vùng trồng đã được cấp 72 mã số xuất khẩu. Năm 2022, đã ra mắt 04 hội quán, nâng tổng số Hội quán trong huyện là 13 Hội quán, với 665 thành viên; huyện có 19 HTX, giải quyết việc làm thường xuyên cho 240 lao động với thu nhập khoảng 45 triệu đồng/người/năm; lợi nhuận bình quân của HTX ước đạt 216 triệu đồng, tăng hơn so với năm 2021 trên 40 triệu đồng; có 15 sản phẩm đạt hạng OCOP từ 3 đến 4 sao. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, ước cuối năm 2022, có thêm 02 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao là Đốc Binh Kiều và Mỹ An. Công tác thu gom rác thải được quan tâm, tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải đạt 62,9%, huyện đã bố trí trên 500 bể, thu gom trên 13 tấn rác thải nông nghiệp.

Phát biểu trong hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Công Phủ ghi nhận kết quả phấn đấu của ngành chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đồng thời, đề nghị các ngành, tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; nâng cao nhận thức người dân về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng mã vùng trồng, sản phẩm OCOP; triển khai chính sách hỗ trợ tiêu thụ, chế biến sản phẩm, tăng diện tích liên kết và diện tích vùng nguyên liệu sen; thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, quản lý nhà nước về môi trường.  

Bt + Hình: Thúy Ly