Xuất bản thông tin

null Họp Ban Chỉ đạo Khối Văn hóa – Xã hội huyện đánh giá cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chợ nông thôn mới năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp Ban Chỉ đạo Khối Văn hóa – Xã hội huyện đánh giá cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chợ nông thôn mới năm 2022

Sáng ngày 16/12/2022, Ban Chỉ đạo Khối Văn hóa – Xã hội huyện Tháp Mười tổ chức họp đánh giá cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chợ nông thôn mới, chợ văn minh năm 2022. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Các đại biểu tập trung thảo luận việc thực hiện các tiêu chí xây dựng các danh hiệu văn hóa của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp theo bảng điểm đã quy định cho các danh hiệu văn hóa như đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; chợ văn minh, chợ nông thôn mới.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thống nhất kết quả đánh giá có 116/126 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022 và 06/07 chợ đạt chuẩn nông thôn mới, 01 chợ đề nghị tỉnh xem xét công nhận Chợ văn minh. Các đơn vị còn lại không đạt chuẩn danh hiệu văn hóa là do bị điểm liệt như có cán bộ bị kỷ luật, chợ không đảm bảo về thiết bị và phương án PCCC; không có nhà vệ sinh; đơn vị không gửi hồ sơ xét danh hiệu đơn vị văn hóa về huyện nên không được xét.

BT: Nguyễn Thu; Hình: Vũ Chiến