Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tổ chức Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa X

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tổ chức Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa X

Ngày 15/12/2022, HĐND huyện Tháp Mười, khóa X tổ kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2022 và đề ra nhiệm vụ phương hướng năm 2023. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự.

Năm 2022, các cấp ủy, chính quyền huyện Tháp Mười đã chủ động xây dựng kế hoạch, đạt ra mục tiêu cụ thể trên các lĩnh vực để tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật, có 25/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu cuối năm 2022 đạt 6.825 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm. Các ngành hàng tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được thực hiện tốt. Về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là xã Thanh Mỹ và Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đạt 04/09 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Ước cuối năm 2022 có thêm 02 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao là Mỹ An và Đốc Binh Kiều. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 ước đạt 65 triệu đồng, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2022 vượt chỉ tiêu đề ra, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm, đã giới thiệu và cung ứng lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh được 6.400 lao động, đưa 169 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng tiếp tục được giữ vững.

Trong năm 2023, huyện Tháp Mười đề ra nhiệm vụ trọng tâm Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho người dân, gắn với các giải pháp hiệu quả kinh tế - xã hội; Nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng huyện nông thôn mới nâng cao. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung công tác quy hoạch phát triển đô thị. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp trên địa bàn huyện; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, xây dựng mô hình du lịch đặc trưng của Tháp Mười gắn với Lễ hội tại Gò Tháp. Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số 03 trụ cột chính: Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số. Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong kỳ họp này các Đại biểu HĐND huyện đã chất vấn và nghe trả lời chất vấn của các ngành huyện về những vấn đề cử tri quan tâm trên các lĩnh vực đời sống xã hội, biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết: về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán Ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh danh mục đầu tư năm 2022, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 bng ngun vn ngân sách Nhà nưc do huyện qun lý và phân b; phương án phân bổ nguồn tồn quỹ ngân sách huyện và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022./.

(BT: NGUYỄN THU+ HÌNH: HOÀNG KHA)