Xuất bản thông tin

null Tổng kết tình hình thực hiện thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết tình hình thực hiện thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tháp Mười

Chiều ngày 16/12/2022, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Năm 2022, huyện đã khởi động xây dựng các công trình trọng điểm, tỷ lệ giải ngân vốn đạt trên 82%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, ước cuối năm 2022 đạt 100%. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các cơ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn hoạt động ổn định. Trong năm, tiếp xúc hướng dẫn, giải đáp, giới thiệu các khu đất kêu gọi đầu tư cho 16 nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào huyện, trong đó có 04 dự án được tỉnh chấp thuận giao cho UBND huyện tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất trong Cụm Công nghiệp - Dịch vụ thương mại Trường Xuân. Huyện đã đưa vào Kế hoạch sử dụng đất, để năm 2023 đề nghị Tỉnh cho chủ trương đầu tư 03 dự án. Công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch Khu đô thị Bắc Mỹ An, Khu dân cư Đông N2, Đông thị trấn Mỹ An cũng được huyện tập trung thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các ngành các cấp. Nhiều kết quả nổi bật như thu hút đầu tư, thu ngân sách, giải quyết việc làm và tạo nguồn nguyên liệu đã làm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Trong năm 2023, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị chủ động đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế; tập trung tiến độ, có kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công trình; chú ý đến giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp tốt giữa các ngành huyện và UBND các xã, thị trấn.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản được Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

Bt: Hoàng Kha