Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tập huấn kiến thức, kỹ năng về Chuyển đổi số cho các Tổ Nhân dân tự quản

Trang chủ Tin tức

Tháp Mười: Tập huấn kiến thức, kỹ năng về Chuyển đổi số cho các Tổ Nhân dân tự quản

Ngày 19/12/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tháp Mười phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng về Chuyển đổi số, công nghệ số, công nghệ 4.0 cho gần 200 thành viên các Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn xã Mỹ Đông, Mỹ Quí và Láng Biển.

Tại buổi tập huấn, thành viên các Tổ Nhân dân tự quản được giới thiệu khái niệm và lợi ích của Chuyển đổi số; các kiến thức kỹ năng cơ bản về Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số; sử dụng máy tính, khai thác, tìm kiếm các thông tin trên internet, ứng dụng di động, dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông tin mạng và thương mại điện tử. Ngoài ra, các Tổ Nhân dân tự quản còn được thông tin về các nội dung liên quan đến người dân trong các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của Nhà nước về thúc đẩy Chuyển đổi số.

Việc tập huấn nhằm giúp các Tổ Nhân dân tự quản nhận thức rõ hơn về Chuyển đổi số cũng như thụ hưởng các thành quả từ Chuyển đổi số thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, các nền tảng số phục vụ người dân tại địa phương.

Bt: Hoàng Kha