Xuất bản thông tin

null Hội nông dân phối hợp tập huấn mô hình Sinh kế bền vững cho Hội viên nông dân xã Tân Kiều

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nông dân phối hợp tập huấn mô hình Sinh kế bền vững cho Hội viên nông dân xã Tân Kiều

Được sự hỗ trợ của Viện Địa lí tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn xây dựng mô hình sinh kế bền vững vùng Đồng Tháp Mười. Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2020, Hội nông dân huyện tập hợp hơn 40 hội viên nông dân ở Ấp 2, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười tham dự.

Theo Viện địa lí tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hỗ trợ xây dựng 2 mô hình năm 2019: nuôi cá, trồng sen ở Ấp 1 xã Mỹ Hòa (nay Ấp 1 xã Tân Kiều) được người dân đồng tình cao.

Nhận thấy được tầm quan trọng và tính phù hợp, khả thi của Dự án đối với người dân của xã. Trong phạm vi của Đề tài khoa học, Viện tiếp tục hỗ trợ Hợp phần tập huấn cho người dân với mục đích trang bị thêm kiến thức, kỹ thuật nuôi cá, trồng và phòng ngừa dịch bệnh trên sen để giúp người dân lựa chọn mô hình sinh kế, tăng thu nhập vào mùa lũ trong thời gian tới./.

Nguyễn Thúy